Yazım Kuralları

Kongrede bildiri özeti ve tam metinlerde APA yazım kuralları kullanılmalıdır.

Özet en az 150 en fazla 200 kelime ve tek paragraf İngilizce zorunlu, Türkçe tercihe bağlı olarak düzenlenmelidir. En az beş anahtar kelime yer almalıdır. Tablo ve şekiller sırayla numaralandırılmış ve isimlendirilmiş olmalıdır. Özet metninde yer alan başlıkların (İngilizce/Türkçe) Kelimelerde ki baş harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde Tümce düzeninde yazılmalıdır. Örnek: Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları Kongresi. (Ayrıca başlıklarda ki bağlaçların İngilizce ve Türkçeleri küçük harflerle yazılması gerekmektedir.) Anahtar Sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Örnek; Uluslararası, Mühendislik, Doğa, Bilimleri, Kongresi

Tam metinler,  en fazla 5000 kelime olacak şekilde şablona göre hazırlanarak icenss@yandex.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Dipnot ve kaynakça yazımında  tüm çalışmada APA yazım kurallarına uyulmalıdır. Tam metninde yer alan başlıkların (İngilizce/Türkçe) Kelimelerde ki baş harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde Tümce düzeninde yazılmalıdır. Örnek: Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi. (Ayrıca başlıklarda ki bağlaçların İngilizce ve Türkçeleri küçük harflerle yazılması gerekmektedir.)

Bildiriler/tam metinler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, sempozyumun belirlediği konulara yönelik bir çalışmayı içermelidir. Kongrede her bir tebliğin sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır. Ayrıca, soru ve tartışma bölümleri için 5 dakika ayrılacaktır. Bildiriler/tam metinler, gönderildiği tarihten itibaren en geç 2 hafta içinde hakemler tarafından değerlendirilecek ve yazarlara geri bildirimde bulunulacaktır. Hakemler tarafından kabul edilen bildiriler/tam metinler için katılımcılar kendi sistemleri üzerinden kabul mektubu gönderilecektir.

Not:

  • Tam metin gönderimi zorunlu değildir. Tam metinle ilgili kurallar göndermek isteyen yazarlar için geçerlidir. 
  • Özet ve Tam metinlerdeki Ad, Soyad, Kurum Bilgileri, Unvan Bilgileri ve İletişim bilgileri İngilizce ve Türkçe olarak eksiksiz şekilde yazılmalıdır. (Lütfen İngilizce şablonda ki bilgileri İngilizce olarak yazınız.)

Özet metin için bu linkten şablonları indirebilirsiniz. Tıklayınız…

Tam metin için bu linkten şablonları indirebilirsiniz. Tıklayınız…

Kitap Bölümü için bu linkten şablonları indirebilirsiniz. Tıklayınız…